Disclaimer

Volgens de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van fysieke personen wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens en het verkeer van deze gegevens bezorgen we u de volgende informatie:

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen door NZ Vakanties, gevestigd op de Charleroisesteenweg 145 (België) en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens.
Uw gegevens worden verwerkt opdat u de service zou verkrijgen waarvoor u zich op onze site hebt geregistreerd (bv. voor het elektronisch verzenden van de meest recente informatie over onze diensten, voor de verwerking van uw aanvragen om inlichtingen en/of van uw commentaar betreffende onze diensten). Naast de informatie met betrekking tot de diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven, ontvangt u misschien ook andere informatie en kunnen we u ook contacteren in verband met andere diensten die u zouden kunnen interesseren. NZ Vakanties gebruikt persoonlijke gegevens enkel met de bovenvermelde doeleinden voor ogen. Onder voorbehoud van wat voorafgaat en behalve voor de persoonlijke gegevens die worden meegedeeld aan firma’s die handelen in naam van NZ Vakanties en onder zijn exclusieve autoriteit, en waarvoor de tussenkomst als onderaannemers van de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is voor het volbrengen van de bovenvermelde doeleinden, zal NZ Vakanties deze gegevens niet vrijgeven, verkopen, verhuren noch uitwisselen met andere organisaties of entiteiten zonder u daarvan vooraf op de hoogte te hebben gebracht en zonder uw uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen, tenzij indien anders voorzien door de wet.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u uw eigen persoonlijke gegevens kunt inzien en beperken, en desgevallend om rechtzetting van elk verkeerd gegeven kunt vragen. U kunt zich ook altijd, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden. Deze rechten kunt u uitoefenen door uw vragen via e-mail te richten aan info@nzvakanties.be .

Links

Op onze website staan links naar andere sites die ons niet toebehoren en niet door ons worden beheerd. U behoort te weten dat NZ Vakanties niet aansprakelijk kan worden gesteld voor praktijken verricht door dergelijke sites inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat de regels die hier worden uiteengezet, uitsluitend van toepassing zijn op de gegevens die via onze website worden verzameld.

Statistische tools

We gebruiken statistische tools omtrent de bezoeken aan onze site. Deze tool bewaart een spoor van uw bezoek en bevat een bepaald aantal inlichtingen met betrekking tot dit bezoek. Dit spoor is puur kwantitatief (aantal bezoekers, bezoeken, bekeken pagina’s) en registreert geen enkel gegeven dat ons de kans biedt deze cijfers aan uw persoonlijke surfgewoonten te linken. In het kader van de normale werking van onze website gebruikten we sessiecookies.