Contacteer MUTAS voor grote en kleine zorgen op vakantie!

MUTAS is de alarmcentrale voor dringende zorgen in het buitenland van de Neutrale Ziekenfondsen. Indien u lid bent van één van de onderstaande ziekenfondsen, dan behoort MUTAS tot uw aanvullend voordelenpakket. U hoeft dus niets extra te betalen.

1/ Voor u op vakantie vertrekt, contacteert u best uw Neutraal Ziekenfonds op volgend nummer:

Symbio: 02/733 97 40
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 053/76 99 99
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: 015/28 90 90

2/ Vraag uw ziekenfonds:

- ...of uw bijdragen in orde zijn,
- ...of er specifieke verdragen bestaan tussen België en het land waar u met vakantie gaat (formulieren, dekkingsdocumenten),
- ...of MUTAS tussenkomt in het land waar u met vakantie gaat,
- ...naar de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) voor u en uw gezinsleden.

Voor meer informatie aangaande dingende verzorging in het buitenland kunt u de statuten van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen raadplegen: (art. 34 van de statuten)                                      www.neutrale-ziekenfondsen.be

MUTAS: http://www.mutas.be